Marta Kondelová, so sídlom Novoť 909 02955 ,

 IČO: 52219038, s adresou prevádzkarne: 

Novoť 909 02955

stajneboxy@gmail.com
 
00421917231426

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľna

IBAN SK05 0900 0000 0051 5476 7899

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, dohodneme si osobné stretnutie u nás kde uvidíte predvádzacie boxy alebo prídeme k Vám vymeriame a prekonzultujeme celý projekt. Maštale a boxy sa robia na objednávku takže ich vieme prispôsobiť Vašim požiadavkám. Vytvoríme nákres a cenovú ponuku. Po uhradení zálohy ide  projekt do výroby. Po 2-3 týždňoch Vám dodáme, zmontujeme a odovzdáme finálny produkt.